USER/TIPSTERS REGISTRATION

Đăng ký trở thành chuyên gia nhận định tại 138TIP

I. Đối với người đăng ký trở thành Tipsters

1. Bạn cần đọc, hiểu rõ và đồng ý “Điều khoản dịch vụ
2. Trước khi trở thành Tipsters (Chuyên gia) nhận định tại 138TIP, bạn cần trải qua hoặc các điều kiện sau:
– Gửi đến chúng tôi: Không giới hạn số Tips, trong 30 ngày, có tỉ lệ chiến thắng tối thiểu 70%.
– Gửi đến chúng tôi: Không giới hạn số ngày, trong 30 Tips, có tỉ lệ chiến thắng tối thiểu 70%.
3. Điều kiện Tips được chấp nhận:
– Mỗi ngày chỉ 01 nhận định.
– Gửi nhận định trước trận đấu 180 phút (3 tiếng).
– Chỉ chấp nhận kèo FT: Asian Handicap, Over/Under, Odd/Even, Fixed Odds và Correct Score.

II. Đối với người đã trở thành Tipsters

1. Nhóm Tipsters
– Dựa vào tỉ lệ khảo thí ban đầu, bạn sẽ được sắp xếp vào các nhóm cụ thể: Premium, Senior hoặc Junior theo tỉ lệ tối thiểu 90%, 80% và 70%.
– Xếp ở các Group cao. Nghĩa là giá bán nhận định sẽ cao hơn.
– Ưu tiên được bán khi có Tipsters khác có cùng nhận định/hoặc cùng trận đấu.
2. Gửi Tips:
– Khi trở thành Tipsters, bạn buộc phải gửi Tips tối thiểu 6 (sáu) tiếng trước trận đấu bắt đầu. Điều này sẽ khiến sản phẩm của bạn được bán rộng rãi hơn.
– Mỗi ngày, bạn chỉ được gửi tối đa 1 (một) Tips.
3. Tỉ lệ nhận thực và phí dịch vụ
– Số tiền nhận về của 01 Tipsters/01 Tips là theo thỏa thuận riêng nhưng không dưới 65% mức giá chúng tôi bán ra.
4. Điều kiện và chu kỳ thanh toán.
– Điều kiện cần: Bạn phải có khách hàng chọn mua Tips và tiến hành giao dịch.
– Điều kiện đủ:
+ Tối thiểu 7 (bảy) ngày làm việc và/hoặc 7 (bảy) Tips
+ Tỉ lệ chiến thắng đạt mức tối thiểu theo nhóm mà bạn đang giữ danh hiệu. Ví dụ rằng bạn đang ở nhóm Junior Tipsters, bạn sẽ phải đạt tỉ lệ chiến thắng tối thiểu 70% trong chu kỳ đó.
– Đối với tất cả các giao dịch có phát sinh (mua Tips), hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến Email bạn đã đăng ký.
5. Xin lưu ý rằng:
– Mọi nhận định của toàn bộ các Tipsters đều được chúng tôi kiểm soát không giới hạn. Chúng tôi có toàn quyền về việc bán hay không bán nhận định.
– Mọi nhận định của toàn bộ các Tipsters khi không được đăng bán, chúng tôi sẽ có/hoặc không phản hồi lý do qua SMS/Email.
– Nếu trận đấu của bạn không được đăng bán bởi Tipsters là bạn, hãy kiểm tra xem trận đấu đó đã được đăng lên bởi một Tipsters khác có tỉ lệ/level cao hơn bạn hay chưa.

III. Đăng ký trở thành Tipsters theo mẫu dưới đây

- Get money from us/Phương thức bạn nhận tiền từ chúng tôi.
- Nếu bạn không đăng ký làm Tipsters vui lòng bỏ qua.
Click or drag a file to this area to upload.
Tôi đủ 18 tuổi hoặc đủ độ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật nước sở tại
Tôi đã đọc và đồng ý với tất cả các điều khoản tại Terms of Service/Điều khoản dịch vụ
Chỉ sử dụng một (01) tài khoản duy nhất. Chúng tôi không cho phép Tipsters sử dụng nhiều tài khoản.
Giới thiệu
Tips hôm nay
Lịch sử Tips
Tipsters
Điều khoản